S-Leafguard round

Gotova polipropilenska zaštitna košara za slivnik, promjera 50-160 mm. Hvatač za lišće na bazi tvrdog polipropilena, kao zaštita od šljunka i lišća u sistemu S-Slivnik PVC i Sarnafil® T-Slivnik za ravne krovove

  • Odlična otpornost na atmosferilije i UV zrake
  • Odlična otpornost na pukotine uslijed naprezanja
  • Može se reciklirati