S-Gully set PVC

S-Gully PVC set je krovni slivnik na bazi krutog PVC-a, visoke kvalitete napravljen lijevanjem u kalup. Može biti bočni i vertikalni. Vertikalni/okomiti slivnik je dostupan u verziji sa i bez grijača (radi sprječavanja pojave leda).

  • Odlična otpornost na atmosferilije i UV zračenje.
  • Odlična otpornost na pukotine uslijed naprezanja.
  • Membrana se može zavarivati vrućim zrakom direktno na šešir slivnika.
  • Lako se ugrađuje.
  • Odlična zavarivost vrućim zrakom.
  • Parorasteretni sloj se može spojiti na slivnik.
  • Može se reciklirati.