Drainage Layer 25

Sloj za drenažu, zaštitu i filtriranje u sistemu ravnih intenzivnih / ekstenzivnih zelenih krovova. 

Sastoji se od termički povezanih polietilenskih (PE) granula i kaširanog sloja poliesterskog (PET) geotekstila, otporan na truljenje. Kompatibilan je sa Sika PVC i FPO membranama za zelene krovove.