Sikaplan® Walkway-20

Krovna membrana na bazi PVC-a za izradu hodnih staza.

 • Izvrsna otpornost na vremenske uslove
 • Visoka otpornost na starenje
 • Otpornost na uobičajene uslove okoliša
 • Visoka otpornost na mehaničke uticaje
 • Visoka vlačna čvrstoča i izduženje
 • Izvrsna fleksibilnost na hladnoći
 • Visoka paropropusnost
 • Najbolja sposobnost zavarivanja
 • Nekompatibilna na bitumen
 • Nekompatibilna u dodiru sa drugim plastičnim materijalima, npr. PS ili PUR
 • Neotporna na katran, bitumen, ulje i otapala
 • Mogućnost recikliranja