Sarnafil® TS 77-12

FPO/TPO POLIMERNA KROVNA HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA ZA MEHANIČKO PRIČVRŠĆIVANJE

Sarnafil® TS 77-12 (debljina 1.2 mm) je višeslojna sintetička hidroizolacijska membrana, ojačana poliesterom, na bazi fleksibilnih poliolefina FPO/TPO, sadrži stabilizatore za UV zaštitu, za usporenje plamena, ojačana staklenim voalom, u skladu s zahtjevima norme EN 13956. Sarnafil® TS 77-12 se spaja zavarivanjem vrućim zrakom, namijenjena za trajnu izloženost atmosferilijama u svim klimatskim uslovima. Sarnafil® TS 77-12 se  proizvodi s ojačanjem od staklenog voala za dimenzionalnu stabilnost, te poliesterskim ojačanjem za visoke mehaničke čvrstoće.

 • Dokazana kvaliteta tokom više decenija.
 • Dostupna u više boja.
 • Otporna na trajnu izloženost UV zračenju.
 • Visoka dimenzionalna stabilnost zahvaljujući ojačanju staklenim voalom.
 • Otporna na trajnu izloženost vjetru.
 • Otporna na sve uobičajene utjecaje okoline.
 • Otporna na mikro organizme.
 • Otporna na prodor korijenja.
 • Kompatibilna sa starim bitumenom.
 • Spajanje (zavarivanje) vrućim zrakom, bez otvorenog plamena.
 • Reciklirajuća.