Sika® Trocal C-733

Kontaktno ljepilo za Sikaplan® PVC krovne hidroizolacijske membrane

Sika® Trocal C-733 je jednokomponentno kontaktno ljepilo sa otapalima, na bazi nitrilne gume.

  • Prionjivost na čvrste, hrapave i čiste površine
  • Nanošenje četkom ili valjkom
  • Konačna čvrstoća zavisi od klimatskih uslova tokom ugradnje