Sarnafil® T Clean

Čistač za onečišćenu površinu Sarnafil® T membrana

Mješavina organskih otapala

  • Uklanja površinske nečistoće
  • Brzo isparava
  • Prikladan za onečišćene preklope Sarnafil® T membrana
  • Vrlo zapaljiv