Sarnavap®-500 E

Parna brana

Sarnavap®-500 E je parna brana na bazi polietilena (PE).

  • Jednostavna i brza ugradnja.
  • Ostaje fleksibilna i pri niskim temperaturama
  • Ne raspada se (ne stari).
  • Trajna otpornost prolasku pare.
  • Reciklirajuća.