Sarnatape®-20

Obostrano ljepljiva butil-kaučuk traka za spajanje parnih brana na bazi PE.  

 

  • Zaštita na bazi PE folije
  • Odlična ljepljivost, otpor istezanju
  • Bez otapala
  • Ne mijenja volumen
  • Vrlo otporna