Sikadur-Combiflex® SG-20 M

Elastična vodonepropusna traka na bazi TPO sa naprednim svojstvima lijepljenja. Sa jedne strane ima crvenu traku za lakši nanos preko dilatacija. Debljina 2,0 mm. Proizvod je dio Sikadur Combiflex® SG sistema.

  • dozvoljava jača nepravilna kretanja spojeva u više smjerova uz visokokvalitetno zaptivanje,
  • izuzetno elastična - velika mogućnost premoštavanja pukotina i spojeva
  • odlična prionjivost na većinu podloga,
  • dobra otpornost na hemikalije
  • otporanost na vremenske uticaje i UV zrake
  •  otporna na prodor korijenja,
  • odlično se ponaša u širokom rasponu temperatura
  • bez plastifikatora
  • može se zavarivato vrućim zrakom
  • može se koristiti u kontaktu s pitkom vodom