Sikalastic®-851

Elastična dvokomponentna brzovezujuća poliuretanska hibridna tečna hidroizolacijska membrana
sa osobinama premoštavanja pukotina, za mašinsku ugradnju špricanjem.

  • Veoma brzo reagovanje i vezivanje
  • Površina može da se koristi skoro odmah nakon ugradnje   
  • Može da se nanosi na temperaturama od -10°C do+50°C
  • Funkcioniše na konstantno suhim temperaturama od-30°C do +100°C
  • Odlično premoštavanje pukotina
  • Dobra otpornost na hemikalije   
  • Odlična otpornost na abraziju
  • Nije otporno na UV zrake