Sikalastic®-156

Sikalastic®-156 je dvokomponentni vlaknima ojačan malter, sa visokim modulom elastičnosti, na bazi cementa sa specijalnim alkalno otpornim polimerima, i sadržajem finih čestica agregata i odgovarajućih aditiva za hidroizolaciju ispod keramičkih pločica i za hidroizolaciju i zaštitu betonskih površina izloženih savojnim naprezanjima i za visoke pozitivne pritiske vode.

  • Vrlo dobra svojstva premoštenja pukotina
  • Elastična hidroizolacija. Mrežica nije obavezna
  • Primjenjivo i na lagano vlažnim podlogama
  • Brzo stvrdnjavanje
  • Nema 'klizanja': jednostavna primjena i na vertikalnim površinama
  • Izvrsna prionjivost na gotovo sve podloge, poput betona, cementnog malter, kamena, keramike i opeke
  • Visoka otpornost na soli za odleđivanje i ugljični dioksid