Sikalastic®-152

Brzovezući elastični cementni malter za hidroizolaciju i zaštitu betona. "Nova" generacija vrlo uspješnog Sikalastic 150. Za primjenu na zidovima podruma opterećenim pozitivnom i negativnom pritisku vode, izuzetna zaštita za beton (EN 1504-2), te kao hidroizolacijski sloj ispod keramičkih pločica na balkonima i terasama.  

  • Elastična hidroizolacija i zaštita betona u jednom proizvodu
  • Pouzdana primjena i u vlažnom okruženju
  • Primjenjiv takoder na lagano vlažnim podlogama
  • Nema "klizanja": jednostavna primjena i na vertikalnim površinama Brzo stvrdnjavanje (takoder i pri nižim temperaturama)
  • Sposobnost premoštavanja pukotina
  • Odlična prionjivost na većinu podloga (beton, cementni malter, kamen, keramiku, ciglu i drvo)
  • Visoka otpornost na soli za odleđivanje i karbon dioksid