Sikalastic®-152

Cementni fleksibilni malter ojačan vlaknima za hidroizolaciju i zaštitu betona

Sikalastic®-152 je dvokomponentni, cementni, polimerima modifikovani, fleksibilni malter za premoštavanje pukotina, ojačan vlaknima, za hidroizolaciju i  zaštitu betona. Namijenjen za nanošenje na različite vrste podloga. 

  • Fleksibilna hidroizolacija i zaštita od betona u jednom proizvodu
  • Dobra sposobnost premoštavanja pukotina pri niskim temperaturama
  • Otpornost na soli za odleđivanje i karbon dioksid
  • 2-komponentni, sa tečnim polimerom, nije potrebna dodatna voda za miješanje
  • Može se nanositi na blago vlažne podloge
  • Bez curenja: jednostavno nanošenje i na vertikalne zidove
  • Izvrsno prijanjanje na različite podloge kao što su beton, cementni malteri, kamen, cigla