Sikadur®-188 Normal

Sikadur®-188 Normal je dvokomponentna prozirna epoksidna smola niske viskoznosti.

  • Bez otapala
  • Niska VOC emisija
  • Niskog viskoziteta
  • Dobra penetracija u podlogu
  • Izvrsna prionjivost na beton
  • Jednostavan za nanošenje
  • Višenamjenska smola
  • Proziran