Sikadur®-188 Normal

EPOKSIDNI TEMELJNI PREMAZ

Sikadur®-188 Normal je dvokomponentna prozirna epoksidna smola niske viskoznosti. "Ukupan sastav čvrste tvari prema ispitnim metodama Deutsche Bauchemie e.V. (German association for construction chemicals)"

  • Bez otapala
  • Niska VOC emisija
  • Niskog viskoziteta
  • Dobra penetracija u podlogu
  • Izvrsna prionjivost na beton
  • Jednostavan za nanošenje
  • Višenamjenska smola
  • Proziran