Sikaplan® WT Fixation Plate PE

Lamelirana HDPE lajsna za rubna i ostala pričvršćenja hidroizolacijskih membrana na bazi FPO

  • kompatibilna sa Sikaplan WT 4220-15C i Sikaplan WT 4220-18H,
  • svijetlo plava (boja membrana),
  • dozvoljena za korištenje u kontaktu s pitkom vodom