SikaProof® A+ 08

FPO/TPO membrana za potpunu vezu sa betonom u sistemima hidroizolacije podzemnih konstrukcija, namijenjena za ugradnju prije i nakon betoniranja 

SikaProof® A+ 08 je membrana na bazi poliolefina (FPO/TPO) za hidroizolaciju podzemnih betonskih konstrukcija. Specijalni površinski sloj membrane za hibridnu vezu omogućava formiranje potpune i trajne, dvostruke veze membrane i betona. Membrana je namijenjena za ugradnju prije i nakon betoniranja. Spajanje membrane izvodi se samoljepljivim trakama. Ukupna debljina membrane i površinskog hibridnog sloja iznosi 1.35 mm, a debljina membrane je 0.80 mm.

  • Dvostruka veza: potpuna i trajna, mehanička i hemijska veza sa betonom
  • Može se koristiti u sistemima polaganja prije i nakon betoniranja
  • Nema lateralnog kretanja vode između membrane i betona
 
  • Brza i jednostavna ugradnja
  • Visoka fleksibilnost i sposobnost premoštavanja pukotina
  • Visoke performanse vodonepropusnosti ispitane u skladu sa raznim standardima
  • Dobra otpornost na agresivne utjecaje iz podzemnih voda i tla
  • Privremena otpornost na UV zračene
  • Može se kombinovati sa ostalim odobrenim Sika® sistemima hidroizolacije i zaptivanja radnih i dilatacionih spojnica