Sikaplan® WP 6110-15 H

Hidroizolacija svih vrsta objekata u zagađenoj okolini, kanala i retencijskih jezera, postojana na ulja, bitumene, mikroorganizme, otporna na niske temperature. Membrana na bazi PVC-a, nearmirana. Otporna na sve materijale koji se pojavljuju u podzemlju, otporna na alge, mikroorganizme i hidrostatski tlak. Idealna za prijelaz hidroizolacije s PVC-a na bitumen. (prije Sika-Trocal A) Boja: crna 

 • Otporan na naftu i bitumen
 • Visoka otpornost starenju
 • Visoka vlačna čvrstoća i izduženje
 • Nije postojan na UV zračenje (otporan je tijekom ugradnje)
 • Otporan na korijenje i mikroorganizme
 • Otporan na sve prirodne agresivne medije u podzemnoj vodi i tlu
 • Visoka paroprovodljivost
 • Visoka otpornost na mehanički udar
 • Visoka postojanost oblika
 • Visoka elastičnost na niskim temperaturama
 • Zavarivo vrućim zrakom
 • Pogodan za ugradnju na zbijenim tlima
 • Pogodan za meku vodu (agresivno za beton)
 • Pogodan za ugradnju preko slabih podloga (vrijednost pull off
 • A < 1,5 N/mm2)
 • Može se ugraditi na vlažne ili mokre podloge