Sikaplan® WP 3150-16 RE

Sikaplan® WP 3150-16 R je fleksibilna hidroizolacijska membrana s reljefnom površinom, ojačana staklenim vlaknima i na bazi polivinilhlorida (PVCP).

 • Otpornost na starenje
 • Optimizirana vlačna čvrstoća i istezanje
 • UV-stabilnost (350 MJ/m2 prema EN12224)
 • Higijenska i otpornost na rast algi
 • Bez DEHP (DOP) plastifikatora
 • Otpornost na hlorisanu vodu i uobičajene hemikalije za čišćenje bazena
 • Otpornost na stalnu temperaturu vode od max. + 32 ° C
 • Dimenzijska stabilnost
 • Fleksibilnost na hladnim temperaturama
 • Toplotno zavarivanje
 • Može se ugraditi na mokre podloge