SikaSwell® S-2

Hidrofilna bubreća masa za zaptivanje

SikaSwell® S-2 je jednokomponentna, poliuretanska, hidrofilna masa za zaptivanje koja bubri u kontaktu s vodom. Koristi se za zaptivanje svih tipova radnih spojeva i prodora u betonu. Koristi se za lijepljenje SikaSwell® A i SikaSwell® P profila za podlogu.

  • 1-komponentan proizvod, jednostavno i brzo nanošenje
  • Visokoekonomično rješenje za zaptivanje
  • Prilagodljivo rješenje za najraznovrsnije spojeve i detalje
  • Optimiziran nivo bubrenja
  • Trajna vodootpornost (vlažni i suhi ciklusi)
  • Dobro prijanjanje na različite podloge
  • BBA odobrenje za sistem sa SikaSwell® A-2010 profilom