SikaSwell® S-2

Poliuretanska hidrofilna bubreća masa za zaptivanje

SikaSwell® S-2 je jednokomponentna poliuretanska hidrofilna masa za zaptivanje koja bubri u kontaktu s vodom, za zaptivanje svih tipova radnih spojeva i prodora u betonu.

  • Jednostavan za nanošenje
  • Dobra adhezija za različite podloge
  • Optimiziran nivo bubrenja, ne prouzrokuje štetu svježem betonu
  • Visoko ekonomičan
  • Bubri u kontaktu s vodom
  • Trajno otporan na vodu
  • Prilagodljiv za mnoge oblike detalja