SikaSwell® P Profiles

Bubrivi profili za zapunjavanje spojeva koji bubre u kontaktu s vodom.

  • jednostavna ugradnja,
  • dobra prionjivost na različite podloge,
  • zaštitni sloj koji sprječava prerano bubrenje,
  • otpornost na vodu,
  • može se prilagoditi različitoj geometriji detalja