Sika® ViscoCrete®-4000 BP

Sika® ViscoCrete® 4000 BP je superplastifikator treće generacije na bazi snažnih polikarboksilata koji obezbjeđuje redukciju vode, kao i produženu ugradljivost. 

Sika® ViscoCrete® 4000 BP je snažan superplastifikator koji nudi:

  • Veoma visoku redukciju vode (beton velike zapreminske mase i čvstoće)
  • Izuzetno dobro svojstvo tečenja i plastičnosti (što rezultira boljim izlijevanjem i zbijanjem)
  • Produženo održavanje ugradljivosti kod velikih razdaljina i visokih temperatura
  • Visoka redukcija propusnosti vode
  • Redukcija skupljanja i puzanja
  • Visoki stepen redukcije karbonizacije
  • Sika® ViscoCrete® 4000 BP ne sadrži hloride, tako da je pogodan za prenapregnute i armirano-betonske konstrukcije.