SikaRapid®-1

SikaRapid-1 je tečni ubrzivač očvršćivanja betona i maltera. Ispunjava uslove za ubrzivače očvršćivanja prema  EN  934-2.  SikaRapid-1 povećava  razvoj ranih čvrstoća bez negativnog uticaja na konačne čvrstoće.

SikaRapid®-1 nudi slijedeće prednosti ubrzanog očvršćivanja betona:

  • Kada se primjenjuje sa superplastifikatorom, SikaRapid-1 neće promijeniti svojstva svježeg betona postignuta superplastifikatorom
  • Brži obrtaj oplate u proizvodnji predgotovljenih elemenata
  • Smanjeno ili nepotrebno grijanje ili zaparivanje
  • Brzi proces gradnje i rane nosivosti
  • Kontinuirano betoniranje pri niskim temperaturama
  • Nema negativne učinke na konačne čvrstoće

SikaRapid®-1 ne sadrži hloride kao ni druge sastojke koji pospješuju koroziju čelika. Pogodan za
upotrebu u armiranom betonu.