SikaControl®-40

Dodatak za smanjenje (kompenzaciju) skupljanja

SikaControl®-40 tečni je dodatak koji smanjuje skupljanje, a koristi se za prozvodnju betona visokih performansi. SikaControl®-40 povećava koheziju unutar sistema pora u betonu što uzrokuje smanjenje gubitaka vode i smanjuje skupljanje pri isušivanju kako bi povećao trajnost betona.

  • Smanjenje skupljanja uslijed sušenja
  • Smanjenje pucanja uslijed skupljanja i sušenja
  • Smanjenje potencijala za uvijanje ploča
  • Smanjena propusnost
  • Povećana trajnost betona
  • Prikladan za korištenje kod armiranog i prednapregnutog betona
  • Ne sadrži hloride ili bilo kakve druge supstance koje potiču koroziju čelika