Sika® Luftporenbildner LPS A-94

Sika® Luftporenbildner LPS A-94 koristi se za proizvodnju maltera i betona s visokom otpornošću na smrzavanje / odmrzavanje i soli za odleđivanje. Željeni sadržaj zračnih pora pouzdano se postiže čak i u zahtjevnim uslovima kao npr. u cestovnim konstrukcijama.

Sika® Luftporenbildner LPS A-94 uzrokuje:

  • Formiranje najmanjih, jednako raspoređenih zračnih pora čak i u najtežim uslovima
  • Mogućnost ekspanzije vode koja se smrzava
  • Smanjenje efekta kapilarnog upijanja

    U malteru i betonu ovo uzrokuje:

  • Sistem zračnih pora koji ispunjava zahtjeve sadržaja mikropora i faktora razmaka pora
  • Visoku otpornost na cikluse smrzavanja/odmrzavanja i soli za odleđivanje
  • Smanjeno kapilarno upijanje vode