SikaCim® Color S

Oksidna boja za nijansiranje betona, maltera i vapna. Primjenjuje na način da se dodaje u suhu smjesu veziva i agregata, potpuno izmiješati prije dodavanja vode. Preporučujemo napraviti probnu količinu.

  • Mineralno sredstvo za bojenje na bazi željeznih oksida
  • Dobra otpornost na UV zrake
  • Ne utiče na vrijeme vezivanja maltera i betona
  • Kompatibilan sa ostalim SikaCim proizvodima