Sika MonoTop®-910 Eco

Temeljni premaz za bolju prionjivost i zaštita armature protiv korozije na bazi cementa formulisan tako da smanjuje emisiju CO2.

Sika MonoTop®-910 Eco je 1-komponentni, cementni, polimer modificirani premaz koji se koristi kao vezivni temeljni premaz i zaštita od korozije armature. Posebno je formulisan sa recikliranim tvarima da bi se smanjila emisija CO2.

  • Niža emisija CO2
  • Jednostavan za upotrebu, samo je potrebno dodati vodu
  • Dobra adhezija na beton i čelik
  • Dobra otpornost na prodiranje vode i hlorida
  • Može se nanijeti četkom ili tehnikom mokrog prskanja