Sika® FerroGard®-903+

Inhibitor korozije armature, vodena impregnacija za armirane betone.

Vidljive površine betona ostaju nepromijenjenih karakteristika.