Sikadur®-41 CF Normal

Tiksotropni, trokomponentni vezivni i reparaturni malter na bazi epoksidnih smola za betonske elemente, prirodni čvrsti kamen, keramiku, vlaknasti cement, maltere, ciglu, zidove, čelik, željezo, aluminij, drvo, poliester, epoksid, staklo.

  • bez hlapljivih sastojaka
  • brzo stvrdnjavanje, također i kod niskih temperatura
  • visoka mehanička čvrstoća
  • ne skuplja se kod stvrdnjavanja
  • stvrdnjava i kod više vlage zraka bez ljepljivosti
  • visoka otpornost na habanje i udarce
  • komponente obojene različito, zbog dobre kontrole homogenosti miješanja.