Sika MonoTop®-723 Eco

Sika MonoTop®-723 Eco je cementni, polimer modificirani malter za nanošenje / završnu obradu niskog skupljanja, spreman za miješanje i sadrži reciklirane materijale.

 • Koristi reciklirane otpadne materije
 • Može se nanositi do 5 mm debljine po sloju
 • Visoke rane čvrstoće čak i pri niskim temperaturama
 • Jednostavan za nanošenje i izvrsna završna obradivost
 • Mala osjetljivost na pojavu pukotina
 • Otporan na sulfat
 • Ručna i mašinska primena (tehnika vlažnog prskanja)
 • Vrlo dobra otpornost na prodiranje vode i hlorida
 • Kompatibilan je sa sistemima premaza Sikagard®
 • Spremno za miješanje sa vodom
 • Ne sadrži hloride ili druge dodatke za koroziju
 • Klasa požara A1
 • Klasa R3 prema EN 1504-3
 • Radovi na restauraciji 
 • Strukturalno ojačanje 
 • Očuvanje ili vraćanje pasivnosti