Sika MonoTop®-621 Evolution

Sika MonoTop®-621 Evolution je gotova mješavina morta armiranog staklenim vlaknima, umjetnim smolama modificiranih veziva i posebnim dodacima. Prisutnost modificiranih smola, sintetičkih vlakana i odabranih finih čestica agregata prispješuje svojstva prionjivosti maltera - ova formulacija dovodi do najbolje prionjivosti na heterogene podloge, čak i kod prisutnosti ostataka boje različite hemijske baze.

  • Dobra ugradivost i obradivost
  • Nema pukotina uslijed skupljanja
  • Primjenjiv i na podlogama koje nisu pripremljene pjeskarenjem
  • Izvrsna svojstva tiksotropnosti
  • Dobra prionjivost na razne podloge, čak i na obojane površine te u tankim slojevima
  • Koeficijent termalne ekspanzije sličan betonu
  • Dobra hidroizolacijska svojstva