Sarnafil® T Control Pipe

Gotovi element koji ujednačava parni pritisak ispod parne brane i omogućava provjeru vodonepropusnosti ravnog krova. Napravljen je od cijevi i kape od krutog polipropilena (PP) visoke kvalitete, toplotne izolacije od ekspandiranog polietilena (EPE) i prefabrikovanog elementa Sarnafil® T(FPO). Mogu se pretvoriti u odzračnike.

  • Odlična otpornost na atmosferilije i UV zračenje
  • Odlična otpornost na pukotine uslijed naprezanja
  • Lako se ugrađuje
  • Može se reciklirati