SikaProof® Tape A+

Samoljepljiva traka za spajanje i izvedbu detalja u SikaProof® A+ hidroizolacijskom sistemu

SikaProof® Tape A+ je samoljepljiva traka na bazi poliakrilatnog ljepila sa zaštitnom folijom koja se uklanja pri ugradnji.

  • Potpuna i trajna veza sa betonom (ista SikaProof® A+ tehnologija kao i kod membrana)
  • Nema lateralnog kretanja vode između betona i trake
  • Veoma dobra adhezija i sposobnost zaptivanja preklopa, posebno u hladnim i vlažnim uslovima 
  • Jednostavna i brza ugradnja