Sika se pridržava Globalnog dogovora Ujedinjenih naroda

Godine 2009. kompanija Sika AG upisana je u registar sudionika u Globalnom dogovoru UN-a i danas aktivno sudjeluje u globalnoj inicijativi odgovornog poslovanja. Rukovodstvo i zaposleni naše kompanije predani su nastojanjima da Globalni dogovor i principi ove inicijative postanu dio strategije, kulture i svakodnevnog poslovanja naše kompanije, kao i angažmanu na zajedničkim projektima kojima se promoviraju širi ciljevi razvoja Ujedinjenih naroda, od kojih se posebno ističe projekt „Milenijski ciljevi razvoja“.

Deset principa Globalnog dogovora UN
Kompanija Sika prihvaća, podržava i primjenjuje niz osnovnih vrijednosti u područjima ljudskih prava, propisa o radu, životne sredine i borbe protiv korupcije.

Ljudska prava
1. Kompanije trebaju podržavati i poštivati zaštitu međunarodno garantiranih ljudskih prava
2. ne smiju sudjelovati u kršenju ljudskih prava

Prava radnika
3. Kompanije se moraju pridržavati slobode udruživanja radnika i pravo na kolektivne ugovore
4. Eliminacija svih oblika prisile i prisilnog rada
5. Zabrana rada maloljetnika; i
6. Eliminacija diskriminacije vezane uz zapošljavanje i zanimanje

Zaštita životne sredine
7. Kompanije moraju poduzimati sve preventivne mjere za zaštitu životne sredine;
8. poduzimanje svih mjera radi promocije odgovornosti vezane za životnu sredinu; i
9. da ohrabruju razvoj i širenje tehnologija koje čuvaju životnu sredinu.

Antikorupcija
10. Kompanije moraju sudjelovati u borbi protiv korupcije u svakom smislu, uključujući iznude i pronevjere..