Rezultati pretrage  479  in 2,471 s
           
No Download/Name Doctype Lang Format Size
1 Sika Addiment-VZ-2 Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,17 MB
Sika Addiment-VZ-2

Date: 29.03.17.
Sika Addiment-VZ-2.pdf
Preuzmi pdf

2 Sika ADPrep Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,17 MB
Sika ADPrep

Kratak opis

Sredstvo za pripremu podloge kod rada sa SikaFast® ljepilima

Date: 04.07.12.
Sika-ADPrep-.pdf
Preuzmi pdf

3 Sika Aktivator Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,41 MB
Sika Aktivator

Kratak opis

TDS

Date: 04.07.12.
Sika-Aktivator-.pdf
Preuzmi pdf

4 Sika Aktivator-205 Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,24 MB
Sika Aktivator-205

Date: 04.07.12.
-Sika-Aktivator205-Sika-Clea.pdf
Preuzmi pdf

5 Sika Anchorfix-1 Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,43 MB
Sika Anchorfix-1

Date: 29.03.17.
Sika Anchorfix-1.pdf
Preuzmi pdf

6 Sika Anchorfix-1 Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,43 MB
Sika Anchorfix-1

Kratak opis

Sika Anchorfix-1

Date: 20.04.16.
Sika_Anchorfix_1_hr.pdf
Preuzmi pdf

7 Sika AnchorFix-2 Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,86 MB
Sika AnchorFix-2

Kratak opis

Ljepilo za sidrenje visokih performansi

Date: 16.09.14.
Sika-AnchorFix2-.pdf
Preuzmi pdf

8 Sika Antigel Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,06 MB
Sika Antigel

Kratak opis

Dodatak za zaštitu od smrzavanja

Date: 04.07.12.
Sika-Antigel-.pdf
Preuzmi pdf

9 Sika Antisol MP-10 Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,16 MB
Sika Antisol MP-10

Kratak opis

Sredstvo za njegu betona za svježi i zemno vlažni beton, te betonske površine nakon uklanjanja oplate

Date: 04.07.12.
Antisol-MP10-.pdf
Preuzmi pdf

10 Sika Antisol-E-20 Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,09 MB
Sika Antisol-E-20

Date: 29.03.17.
Sika Antisol-E-20.pdf
Preuzmi pdf

11 Sika Betonlöser Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,06 MB
Sika Betonlöser

Kratak opis

Jako sredstvo za cišcenje na bazi kiseline sa aditivima za cišcenje i njegu betona.

Date: 04.07.12.
Sika-Betonlser-.pdf
Preuzmi pdf

12 Sika Bit P_05 Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,07 MB
Sika Bit P_05

Kratak opis

Vodena disperzija bitumenskog temeljnog predpremaza, bez otapala, za SikaBit S-515 samoljepljivu bitumensku hidroizolacijsku membranu

Date: 28.05.15.
Sika_Bit_P_05_hr.pdf
Preuzmi pdf

13 Sika Bit-P-05 Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,07 MB
Sika Bit-P-05

Date: 29.03.17.
Sika Bit-P-05.pdf
Preuzmi pdf

14 Sika BituSeal T 240 PF Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,09 MB
Sika BituSeal T 240 PF

Kratak opis

Bitumenska plastomerna (APP) hidroizolacijska membrana, ugrađuje se varenjem otvorenim plamenom

Date: 25.05.15.
PDS_Sika_BituSeal_T_240_PF_hr.pdf
Preuzmi pdf

15 Sika BituSeal T 640 PG-20 Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,09 MB
Sika BituSeal T 640 PG-20

Kratak opis

Bitumenska elastomerna (SBS) hidroizolacijska membrana,ugrađuje se varenjem otvorenim plamenom

Date: 25.05.15.
Sika_BituSeal_T_640_PG_hr.pdf
Preuzmi pdf

16 Sika Bituseal T-150 Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,09 MB
Sika Bituseal T-150

Kratak opis

Bitumenska plastomerna (APP) hidroizolacijska membrana, ugrađuje se varenjem otvorenim plamenom

Date: 28.05.15.
Sika_BituSeal_T_150_SG_hr.pdf
Preuzmi pdf

17 Sika BituSeal T-240 PG Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,09 MB
Sika BituSeal T-240 PG

Kratak opis

Hidroizolacijska membrane na bazi APP – polimeriziranog bitumena, ugrađuje se varenjem otvorenim plamenom

Date: 12.06.15.
Sika_BituSeal_T_240_PG_hr.pdf
Preuzmi pdf

18 Sika BituSeal-T-150-SG Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,09 MB
Sika BituSeal-T-150-SG

Date: 29.03.17.
Sika BituSeal-T-150-SG.pdf
Preuzmi pdf

19 Sika BituSeal-T-230-PA Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,11 MB
Sika BituSeal-T-230-PA

Date: 29.03.17.
Sika BituSeal-T-230-PA.pdf
Preuzmi pdf

20 Sika BituSeal-T-240-PF Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,09 MB
Sika BituSeal-T-240-PF

Date: 29.03.17.
Sika BituSeal-T-240-PF.pdf
Preuzmi pdf

21 Sika BituSeal-T-240-PG Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,09 MB
Sika BituSeal-T-240-PG

Date: 29.03.17.
Sika BituSeal-T-240-PG.pdf
Preuzmi pdf

22 Sika BituSeal-T-640-PG Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,09 MB
Sika BituSeal-T-640-PG

Date: 29.03.17.
Sika BituSeal-T-640-PG.pdf
Preuzmi pdf

23 Sika BituSeal-T-645-MG Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,09 MB
Sika BituSeal-T-645-MG

Date: 29.03.17.
Sika BituSeal-T-645-MG.pdf
Preuzmi pdf

24 Sika BlackSeal-BT Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,10 MB
Sika BlackSeal-BT

Date: 29.03.17.
Sika BlackSeal-BT.pdf
Preuzmi pdf

25 Sika Boom-S Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,06 MB
Sika Boom-S

Kratak opis

1-komponentna ekspandirajuča pjena za fiksiranje, ispunu i
izolaciju

Date: 04.07.12.
Sika-Boom-S-.pdf
Preuzmi pdf

26 Sika BV 40 Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,14 MB
Sika BV 40

Kratak opis

Plastifikator za beton opće namjene

Date: 04.07.12.
Sika-Plastiment-BV-40.pdf
Preuzmi pdf

27 Sika CarboShear L Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,09 MB
Sika CarboShear L

Kratak opis

Nosac od karbonskih vlakana za prenošenje posmičnih sila za
konstrukcijsko ojačavanje

Date: 04.07.12.
Sika-Carbo-Shear-L-.pdf
Preuzmi pdf

28 Sika Ceram CleanGrout Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,10 MB
Sika Ceram CleanGrout

Kratak opis

Sika Ceram CleanGrout

Date: 28.08.12.
SikaCeram_CleanGrout.pdf
Preuzmi pdf

29 Sika Ceram EpoxyGrout Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,12 MB
Sika Ceram EpoxyGrout

Kratak opis

Dvokomponentna epoksidna masa za fugiranje od 2 do 20 mm

Date: 09.04.13.
EpoxyGrout.pdf
Preuzmi pdf

30 Sika Ceram LatexGrout Tehnički listovi proizvoda Hrvatski pdf 0,08 MB
Sika Ceram LatexGrout

Kratak opis

Sika Ceram LatexGrout

Date: 28.08.12.
Sika Ceram LatexGrout.pdf
Preuzmi pdf