Jednokomponentna masa za lijepljenje i brtvljenje na bazi butila

Sika BlackSeal® BT je ljepilo i brtvilo na bazi butilne gume sa dobrom prionjivosti na
uobičajene građevinske materijale korištene u krovopokrivanju kao što su: bitumen,
asfalt, šindra, razni metali, drvo, itd.

Njegove karakteristike i prednosti su:

  • Prijanja na razne podloge kao što su: beton, šindra, olovo, cink, čelik, itd.
  • Nije potreban predpremaz (primer)
  • Odmah spreman za upotrebu, jednostavan za korištenje
  • Može se aplicirati i na mat vlažne podloge (ne i mokre)
  • Sadrži polimere kako bi se poboljšala prionjivost
  • Visok udio suhe tvari - odlične karakteristike ispunjavanja praznina bez skupljanja
  • Odlična otpornost na atmosferilije
  • Sika BlackSeal BT može zamijeniti Sika Blackseal -1

Brtvljenje spojeva oko dimnjaka, krovnih prozora i sl.

Popunjavanje i brtvljenje pukotina na krovovima

Lijepljenje i učvršćivanje krovnih obloga (šindra, lim...)

Brtvljenje na olucima i odvodnim cijevima