SikaAnchorfix serija brzostvrdnjavajućih ljepila za ankerisanje. Upotrebljavaju se za ankerisanje i učvršćenje ankera, navojnih šipki, armaturnih šipki i općenito pričvrsnih sistema u betonu, stijenama, kamenu i cigli.
Moguće ih je koristiti za vertikalnu, horizontalnu i primjenu iznad glave. Omogućavaju brze popravke pukotina u betonu.
Karakteriše ih brzo stvrdnjavanje, stvrdnjavaju u nekoliko minuta, mogu se koristiti i pri niskim temperaturama.
Visoke su čvrstoće, dvostruko jači od betona i vrlo visoke nosivosti.

Izbušiti rupu željenog prečnika i dubine udarnom bušilicom.
Prečnik rupe treba uskladiti s veličinom ankera.

Rupa mora biti dobro očišćena specijalnom četkom (četkom
najmanje 2x). Prečnik četke mora biti veći od prečnika rupe.

Rupa mora biti očišćena pumpom za ispuhivanje ili komprimiranim zrakom, počevši od dna rupe (najmanje 2x).

Važno: koristiti kompresor bez ulja!

Istisnuti pištolj cca. 2x početnu količinu mase dok obje komponente ne počnu izlaziti ravnomjerno.
Ne koristiti taj istisnuti materijal.
Očistiti otvor miksera komadom čiste tkanine.

Utisnuti masu u rupu, počevši od dna rupe, polako povlačeći van statički mikser-nastavak.

Izbjegavati zarobljavanje zraka u rupi. Za dublje rupe koristiti produženi nastavak.

Kružnim pokretima utisnuti anker u rupu. Određena količina ljepila mora izaći iz rupe.

Važno: anker treba ugraditi tokom otvorenog vremena materijala.

Tokom vremena očvršćavanja anker se ne smije pomicati niti opterećivati.

Alate odmah očistiti korištenjem Colma® Čistača.
Ruke i kožu dobro oprati toplom vodom i sapunom. Očvrsli materijal može se ukloniti samo mehanički.