Kompanija Sika postupa u skladu sa programom odgovornog poslovanja pod nazivom Responsible Care®. Ovaj program je dobrovoljna globalna inicijativa hemijske industrije u okviru koje kompanije, putem svojih nacionalnih udruženja, međusobno sarađuju u cilju konstantnog unapređenja svojih aktivnosti na polju zaštite zdravlja, sigurnosti i životne sredine, kao i radi komunikacije sa zainteresiranim stranama u vezi sa svojim proizvodima i procesima. Kompanija Sika je potpuno uključena u program „Responsible Care“ koji je širom svijeta započela hemijska industrija.

Kompanija Sika je posvećena uvođenju i održavanju sistemom ekološkog managementa u skladu sa standardom ISO 14001 na svjetskom nivou. Trenutno, 51 kompanija – što predstavlja oko 90% prodaje na nivou Grupe – posluje u skladu sa ovim ekološkim standardom. Izazov za unapređenje u ekološkom smislu kompanija Sika vidi kao pravu priliku na tržištu. Danas ekološka pitanja predstavljaju pokretačku snagu za oko 50% svih projekata u području istraživanja i razvoja.

Etički principi programa Responsible Care® pomažu našoj grani ekonomije da posluje sigurno, profitabilno i sa brigom o budućim generacijama, a ovaj program dobio je priznanje od strane UNEP-a, na Svjetskom samitu o održivom razvoju, 2002. godine kao program koji pruža značajan doprinos održivom razvoju.