Princip održivog razvoja je usko povezan sa kvalitetno obučenim zaposlenicima i potencijalima.

 

Zahvaljujući načinu upravljanja koji podrazumijeva saradnju, kao i usmjerenom razvoju i kontinuiranim edukacijskim programima, promoviše se istinski angažman zaposlenih i pomaže dinamičan razvoj kompanije.

Poštovanje različitosti

Sika promovira radnu atmosferu u kojoj je zaposlenima omogućen napredak u skladu sa njihovim stručnim kvalifikacijama i osobnim sposobnostima. Zahvaljujući načinu upravljanja koji podrazumijeva suradnju i praksu delegiranja odgovornosti na što niže hijerarhijske razine, podržava se angažman svih zaposlenih. Diskriminacija bilo kakve vrste se ne toleriše. Međusobno poštivanje i povjerenje u managementu i kolega je od suštinskog značenja. Dinamičan razvoj kompanije Sika istovremeno zahtijeva nove oblike saradnje i spremnost za promjene. U tom smislu, značajna je integracija ljudi iz različitih sfera, kao i napredak i globalna razmjena znanja i iskustava. Linijski management i manageri za ljudske resurse imaju na raspolaganju razne platforme i timove, npr. konzultantski tim za razmjenu iskustava u vezi sa primjerima dobre prakse.

Predanost zaposlenih

Sika nastoji da njeni zaposleni budu zadovoljni svojim radom i uspjehom kompanije. To se vidi i iz slogana „Budi ponosan na Siku i pusti da se Sika ponosi tobom!”. Hijerarhija u okviru kompanije je jasno uređena i prakticira se princip delegiranja odgovornosti na što niže hijerarhijske razine. Ovakav način upravljanja omogućava učešće zaposlenih u procesima i donošenju odluka. Regionalne kompanije vrše detaljne analize kako bi se utvrdilo koliko su zaposleni na lokalnom nivou zadovoljni. Na svjetskoj razini, promijene u vezi sa zaposlenima služe kao pokazatelj razine zadovoljstva zaposlenih. U 2008 taj pokazatelj je iznosio 15.5% (2007: 13.4%).

Razvoj pojedinca

Sistem upravljanja ostvarivanjem rezultata i talentiranim pojedincima u okviru kompanije Sika, pruža podršku sustavnom planiranju unapređenja zaposlenih na više položaje i pomaže kompaniji u prepoznavanju talentiranih pojedinaca kako bi se oni planirano usavršavali i napredovali. Tako se stvara izvor talentovanih pojedinaca za razne upravljajuće funkcije. U potrazi za talentovanim pojedincima, razmatraju se niže razine managementa, uključujući i razine ispod višeg managementa. Zaposleni se zatim raspoređuju na izvore talentovanih pojedinaca u određenim dijelovima poslovanja kako bi se posebno pripremili za nove odgovornosti. Značajni elementi u razvoju potencijalnih managera su slijedeći: paralelna obuka, dodatna edukacija i novi, raznovrsni zadaci, iskustvo u drugim zemljama i kulturama.