Mi u Sika-i osjećamo odgovornost i obvezu da budemo u uravnoteženom odnosu sa našim klijentima. Mi kontinuirano pratimo naše ponašanje u ispunjavanju preuzetih poslovnih obveza. Naš stalni cilj je da radimo na poboljšanju dobrobiti organizacije, okoline i odnosa sa ljudima sa kojima surađujemo.

U znak sjećanja na Romuald Burkard-a koji je treća generacija obitelji Winkler osnivača Sika-e, 2005 godine je osnovana zaklada Romuald Burkard

Management i zaposleni u kompaniji Sika predani su i pridržavaju se globalnih smjernica Ujedinjenih Nacija ( UN Global Compact ). Te smjernice su dio strategije, kulture i djelovanja naše kompanije.

Sika slijedi “Resposible Care® program” dobrovoljnu globalnu inicijativu hemijske industrije.

Mi se ponašamo u skladu sa zakonima i regulativama uključujući i zakone i regulative o tržišnom natjecanju. Naš nastup na tržištu je orijentiran na proizvode visokih performansi i pošten nastup na tržištu.

Sistem upravljanja temeljen na saradnji/ razvojni i edukacijski programi/ angažman zaposlenika.