Predanost održivosti životnog prostora.

Predanost održivosti životnog prostora oduvijek je bio ključan standard za kompaniju Sika.

Naša kompanija predana je postupanju u skladu sa svim zahtjevima i obavezama koje se odnose na supstance korištene u našim proizvodima. Iz tog razloga, grupa Sika je implementirala REACH – novi EU propis vezan uz hemijske proizvode – propis se implementira kroz cijelu kompaniju.

Management Sika grupe osnovao je korporativni odjel koje se bavi REACH-om u cilju koordiniranja svih aktivnosti na korporativnom nivou u vezi s ovim propisom. U ovoj rubrici, dan je prikaz pozicije kompanije Sika i njenih aktivnosti u vezi s ovom pan-europskom inicijativom.