Sigurnost na radnom mjestu za Sika-u je stav koji se mora poštovati! Sika planovi za zaštitu na radu uključuju više elemenata, a između ostalih i komunikaciju, inspekcije, treninge i upute o djelovanju u slučaju opasnosti.

Zaposlenici su upućeni u opasnosti na radnom mjestu, te kako eliminirati ili umanjiti te opasnosti. Zaposlenici sami imaju načina da se odgovorna osoba za zaštitu na radu upozori na nove ili prethodno nepriznate opasnosti. Sika plan zaštite na radu sadrži politike i postupke za pravilno ponašanje na radnom mjestu i što učiniti u slučaju nesreće.

Priručnici, treninzi, upute o sigurnosti i osobe zadužene za zaštitu na radu su dio plana komunikacije Sika-e. Obuka počinje od samih osnova o tome kako sigurno obaviti neki zadatak, pa do naprednih vještina upravljanja određenom opremom. Obuka se može sastojati iz tradicionalnih časova u učionici, praktičnog rada ili računarske online obuke. Naravno, postoji i  dokumentacija o stanju na radnim mjestima i odstranjivanju svih primijećenih nedostataka.
Sigurnosti plan uključuje i metode kojima se osigurava da zaposleni poštuju pravila. One obuhvaćaju obaveznu obuku, programe poticanja, ali i disciplinske mjere.

Istraga o nezgodama i nesrećama je još jedan sastavni dio plana. Sika plan o zaštiti i sigurnost na radu se provodi učinkovito u cijeloj Sika grupi.

Broj nezgoda na radu s izostankom djelatnika dužim od jednog radnog dana ostao je nepromijenjen i iznosio je 20 nesreća na 1 000 zaposlenika, jednako kao i prošle godine. Broj radnih dana izgubljenih na milion radnih dana blago se smanjio s 1 093 do 1 067 dana.