Količina otpada je reducirana tijekom 2009.g. za 5%. Količina opasnog otpada je blago porasla.