U 2009. godini Sika je investirala oko 10 milijuna švicarskih franaka u sigurnost i zaštitu okoliša. Sika konstantno ulaže u smanjenje potrošnje vode, zaštitu od požara i redukciju otpada. Broj stalno zaposlenih koji rade na područjima vezanim za očuvanje okoliša, sigurnosti i zaštite na radu, kao i na energetskoj učinkovitosti, širenjem poslova u Evropi i Aziji, povećao se sa 77 na 93.