U proteklom razdoblju potrošnja energije pala je sa 1 333 TJ na 1 222 TJ. Sika više od polovice svoje potrebe za energijom dobiva u obliku električne energije. Za četvrtinu potrebne energije koristi se prirodni plin. Ostatak potrebne energije dobiva se iz loživog ulja ili iz toplana. Količina utrošene energije po toni proizvoda pala je sa 627 MJ/t na 606 MJ/t.