Količina organskih ugljikovih spojeva koji kroz otpadne vode dolaze do uređaja za pročišćavanje voda porastao je u promatranoj godini za 24% (2008: -3%) od 34 t do 42 t. Otopljeni anorganski udio soli u otpadnim vodama ostao je približno isti, razina od 118 tona (2008: 116 t). Emisija teških metala za otpadne vode prate se već godinama u svim Sika tvornicama; Vrijednosti na svim mjestima su ispod zakonski dopuštenih razina.