Sika je predana konceptu održivog razvoja. Ovaj vodeći koncept potiče ispunjenje svih potreba naše generacije bez rizika da buduće generacije neće moći zadovoljiti svoje potrebe. Ovakav koncept naglašava sveobuhvatni cilj koji management kompanije i njeni zaposlenici postavljaju pred sebe u svakodnevnim aktivnostima. Na taj način su ekonomski, ekološki i društveni aspekti međusobno usklađeni i bolje povezani u zajedničku cjelinu.

Ulaganje u sigurnost i zaštitu okoliša
Ulaganja u sigurnost i zaštitu okoliša

U 2009. godini Sika je investirala oko 10 miliona švicarskih franaka u sigurnost i zaštitu okoliša.

Energetska učinkovitost
Energetska učinkovitost

U proteklom razdoblju potrošnja energije pala je sa 1 333 TJ na 1 222 TJ. Sika više od polovice svoje potrebe za energijom dobiva u obliku električne energije. Za četvrtinu potrebne energije koristi se prirodni plin.

Emisija u vodu
Otpadne vode

Količina organskih ugljikovih spojeva koji kroz otpadne vode dolaze do uređaja za pročišćavanje voda porastao je u promatranoj godini za 24% (2008: -3%) od 34 t do 42 t. Otopljeni anorganski udio soli u otpadnim vodama ostao je približno isti, razina od 118 tona (2008: 116 t).

Krupni otpad
Kruti otpad

Sika konstantno smanjuje količinu krutog otpada. Npr. tijekom 2009. g. količina krutog otpada je smanjena za 5%.

Sigurnost
Sigurnost i zaštita na radu

Sigurnost na radnom mjestu za Sika-u je stav koji se mora poštovati! Sika planovi za zaštitu na radu uključuju više elemenata, a između ostalih i komunikaciju, inspekcije, treninge i upute o djelovanju u slučaju opasnosti.

Potrošnja vode
Potrošnja vode

Radi promjena u proizvodnom portfelju, potrošnja vode je porasla na 2 milijuna kubnih metara, uglavnom zbog porasta potrebe za vodom za hlađenje.