Detaljan pristup sigurnosti i zaštiti na radu

Ljudi su najvažniji dio naše kompanije i njihova sigurnost, zdravlje i dobra volja predstavljaju osnove uspjeha našeg poslovanja. Zakonom propisani standardi, predanost managementa, angažman zaposlenih, analiza uvjeta i rizika na radnom mjestu, prepoznavanje i otklanjanje opasnosti, obuka i edukacija predstavljaju ključne komponente za program sigurnosti i zaštite na radu u Sika-i.

Zakonom propisani standardi
Standardi za sigurnost i zaštitu na radu kompanije Sika primjenjuju se širom naše kompanije. Zahtjevi propisani na svjetskoj razini mogu se dopunjavati lokalnim standardima. Sigurnost i zaštita na radu zaposlenih predstavljaju suštinsku vrijednost za našu kompaniju. Siguran rad nije samo program, već i način na koji se uspješno izvršavaju zadaci.

Predanost managementa
Naša kompanija je svjesna činjenice da sigurno i zdravo radno okruženje ovisi o efikasnom upravljanja u cilju prepoznavanja opasnosti te uspostave i održavanja učinkovite fizičke i administrativne zaštite. Kultura sigurnosti i zaštite na radu kompanije Sika predstavlja dio procesa procjenjivanja kvalitete rada managementa.

Angažman zaposlenih
Sika očekuje od osoblja kompanije da sigurnost i zaštitu na radu transformira u korporativnu vrijednost. Određeni supervizori odgovorni su za sigurnost i zaštitu na radnom mjestu i pravilnu upotrebu strojeva, opreme i sirovina.

Analiza uslova i rizika na radnom mjestu
Odgovornost naše kompanije podrazumijeva upoznatost s artiklima ili supstancama na radnom mjestu koji mogu imati negativan uticaj na zdravlje i sigurnost zaposlenih. Procjene rizika pomažu pri definiranju mjera koje su potrebne za sigurnost ljudi. Ove procjene se periodički organiziraju i donose od vanjskih osiguravajućih kuća, korporativnih odjela i lokalnih timova.

Prepoznavanje i otklanjanje opasnosti
Inspekcije su orijentirane na trenutno postojeće opasnosti na radnom mjestu, te na opasnosti do kojih može doći uslijed promjena, npr. nove opreme, procesa, materijala ili izmjena u postojećim procedurama. Cilj istraživanja incidenata je prepoznavanje  i sprečavanje opasnosti. Svaka lokacija Sika-e pripremljena je za hitne medicinske intervencije ili probleme u vezi sa zdravljem.

Obuka i edukacija
Praktična znanja iz područja sigurnosti i zaštite na radu zahtijevaju se od svih zaposlenih u kompaniji Sika. Management mora osigurati da zaposlenici budu upoznati s materijalima i opremom koju koriste, poznatim opasnostima te načinom kako se te opasnosti otklanjaju, odnosno kontroliraju.