Ispuštanje CO2 uslijed upotrebe osnovnih energenata u promatranoj godini iznosila je 26 000 tona, što je smanjenje od 2 800 tona. Emisija SO2 je porasla s 13 na 21 tonu. NOX plinovi su se smanjili od 5 do 38 tona. Emisija prašine je pala za 7 do 65 tona. Količina emisije VOC-a je ostala nepromijenjena na 88 tona.