Sika je predana ideji održivog razvoja. Naše inicijative su usmjerene na održivost, kako vanjske sredine, tako i naše organizacije. One se formiraju prema broju megatrendova u svijetu, uzimajući u obzir ekonomske, društvene i ekološke aspekte. Za našu kompaniju, održivi razvoj nije samo cilj, već proces koji uključuje da se na nivou kompanije vrši kontinuirano praćenje svih aktivnosti, ponašanja i realizacije obaveza.

Mi smo usredotočeni na uspjeh kompanije, zaštitu životne sredine i poboljšanje uslova života ljudi uopšte, a zatim na ispunjenje obaveza i odgovornosti prema dioničarima, konkurentima, dobavljačima i društvu u kojem živimo.