Sika Automotive osvojila 4 nagrade na 22-om takmičenju “Priznanja za najboljeg komunikatora” u Sjevernoj Americi

NAGRAĐENI SU KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE I PROJEKTI KOMPANIJE SIKA AUTOMOTIVE

Sika Automotive osvojila dvije nagrade izvrsnosti (najviša čast), i dvije nagrade posebnosti.Nagrade izvrsnosti uključuju kategoriju štampanja publikacije "Bolja vozila počinju sa Sika-om"  i za integrisanu marketinšku kampanju "Počnite sa Sika-om".Nagrade posebnosti su primljene u online kategoriji za "Počnite sa Sika-om" - CGI segment (kompjuterski generisana slika) i u kategoriji web stranice za Sika Automotive Website.Osim toga, Sika Industrija je dobila nagradu izvrsnosti u kategoriji integrisane kampanje za promotivni/branding program lansiranja SikaTack "MACH" serije proizvoda za zamjenu auto stakala.

VIŠE O  “PRIZNANJIMA ZA NAJBOLJEG KOMUNIKATORA”

“Priznanja za najboljeg komunikatora” je vodeći međunarodni program priznanja koji prepoznaje velike ideje u marketingu i komunikacijama. On daje komunikacijama i profesionalcima dokaz i potvrdu da je njihov rad izuzetno cijenjen od strane njihovih kolega u industriji.Nagrada za izvrsnost, najviša čast, data je onim učesnicima čija sposobnost da komuniciraju ih pozicionira kao najbolje u tom polju.Nagrada za posebnost je predstavljena za projekte koji premašuju industrijske standarde u kvalitetu i dostignućima.

Takmičenje “Priznanja za najboljeg komunikatora” je odobreno i procjenjeno od strane Akademije Interactive & Visual Arts, grupe koja se sastoji od vrhunskih profesionalaca iz priznatih medijskih, komunikacijskih, oglašavačkih, kreativnih i marketing firmi.